Cennik za korzystanie z siłowni i strefy saun za 1 godzinę zegarową:

Dla klientów indywidualnych

Siłownia bez stref saun.

1. Wstęp jednorazowy 1 godz. 12 zł
2. Karnet miesięczny 1 msc. 100 zł
3. Karnet miesięczny do godziny 14:00 1 msc. 50 zł
4. Karnet „10 wejść” ważny 3 miesiące 100 zł

Siłownia ze strefą saun.

1. Wstęp jednorazowy 1 godz. 25 zł
2. Karnet miesięczny 1 msc. 150 zł
3. Ze strefy saun wstęp jednorazowy 1 godz. 20 zł
4. Karnet „10 wejść” ważny 3 miesiące 180 zł

Dla posiadaczy ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny, Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium, Karty Tarnowskiego Seniora oraz zorganizowanych grup członków stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii „senior” mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa od każdej osoby:

Siłownia bez stref saun.

1. Wstęp jednorazowy 1 godz. 10 zł
2. Karnet miesięczny 1 msc. 80 zł
3. Karnet miesięczny do godziny 14:00 1 msc. 40 zł
4. Karnet „10 wejść” ważny 3 miesiące 80 zł

Siłownia ze strefą saun.

1. Wstęp jednorazowy 1 godz. 20 zł
2. Karnet miesięczny 1 msc. 100 zł
3. Ze strefy saun wstęp jednorazowy 1 godz. 16 zł
4. Karnet „10 wejść” ważny 3 miesiące 150 zł

Opłaty ulgowe dla posiadaczy ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny, Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium, Karty Tarnowskiego Seniora oraz zorganizowanych grup członków stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii innej niż „senior” mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa od każdej osoby

Siłownia bez stref saun.

1. Wstęp jednorazowy 1 godz. 6 zł
2. Karnet miesięczny 1 msc. 50 zł
3. Karnet miesięczny do godziny 14:00 1 msc. 30 zł
4. Karnet „10 wejść” ważny 3 miesiące 50 zł

Siłownia ze strefą saun.

1.Wstęp jednorazowy1 godz.15 zł
2.Karnet miesięczny1 msc.80 zł
3.Ze strefy saun wstęp jednorazowy1 godz.10 zł
4.Karnet „10 wejść” ważny 3 miesiące120 zł

Dla członków stowarzyszeń i fundacji sportowych osób niepełnosprawnych od każdej osoby:

Siłownia bez stref saun.

1. Wstęp jednorazowy 1 godz. 6 zł
2. Karnet miesięczny 1 msc. 50 zł
3. Karnet miesięczny do godziny 14:00 1 msc. 40 zł
4. Karnet „10 wejść” ważny 3 miesiące 50 zł

Siłownia ze strefą saun.

1. Wstęp jednorazowy 1 godz. 10 zł
2. Karnet miesięczny 1 msc. 50 zł
3. Ze strefy saun wstęp jednorazowy 1 godz. 8 zł
4. Karnet „10 wejść” ważny 3 miesiące 80 zł

Opłaty ulgowe dotyczą:
1. Dzieci, młodzież i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

X