ARENA "JASKÓŁKA" TARNÓW

WYSOKOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT

Cele sportowe

1 godzina
  • boisko - 700,00 zł
  • wraz z widownią - 1350,00 zł

Gr. Seniorzy *

1 godzina
  • boisko - 280,00 zł
  • wraz z widownią - 500,00 zł

inne grupy **

1 godzina
  • boisko - 230,00 zł
  • wraz z widownią - 340,00 zł

inne cele

1 godzina
  • boisko - 1150,00 zł
  • wraz z widownią - 1700,00

Cele inne niż sportowo-rekreacyjne – opłata jednorazowa

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 1000 – 2000 widzów3 300 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 2000 – 3000 widzów6 500 zł
3.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 3000 – 4000 widzów9 500 zł
4.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 4000 widzów16 000 zł

Cele sportowo-rekreacyjne – opłata jednorazowa

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 1000 – 2000 widzów2 200 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 2000 – 3000 widzów4 400 zł
3.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 3000 – 4000 widzów6 400 zł
4.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 4000 widzów10 500 zł
3.Udostępnienie boiska na cele treningowe350 zł/godz.

Cele sportowo-rekreacyjne – opłata jednorazowa *

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 1000 – 2000 widzów1 700 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 2000 – 3000 widzów3 200 zł
3.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 3000 – 4000 widzów4 800 zł
4.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 4000 widzów7 500 zł

* 1. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy” oraz dla działających w innej formie prawnej klubów sportowych z terenu Gminy Miasta Tarnowa i biorących udział w rozgrywkach dwóch pierwszych klas rozgrywkowych szczebla centralnego
** 2. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Dodatkowe opłaty

Najem pomieszczeń i świadczenia dodatkowe

1.Sala konferencyjna mała1 godz.80 zł
2.Sala konferencyjna duża1 godz.170 zł
1.Dyżurny elektryk1 godz.170 zł
2.Udostępnienie nagłośnienia1 godz.160 zł
3.Udostępnienie telebimów i tablic wyników1 godz.220 zł
4.Sprzątanie obiektu po wydarzeniu i wywóz odpadów komunalnych 2400 zł
5.Udostępnienie miejsca magazynowego – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.35 zł
6.Udostępnienie miejsca pod stoisko – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.30 zł
7.Szatnia / garderoba1 godz.22 zł
8.Udostępnienie krzesła systemowego1 szt.10 zł
8.Udostępnienie istniejącego systemu podwieszania 1200 zł
Skip to content