ARENA "JASKÓŁKA" TARNÓW

WYSOKOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT

Cele sportowe

1 godzina
  • boisko - 400,00 zł
  • wraz z widownią - 550,00

Gr. Seniorzy *

1 godzina
  • boisko - 250,00 zł
  • wraz z widownią - 400,00

inne grupy **

1 godzina
  • boisko - 180,00 zł
  • wraz z widownią - 270,00

inne cele

1 godzina
  • boisko - 1000,00 zł
  • wraz z widownią - 1500,00

Dodatkowe usługi

Najem pomieszczeń i świadczenia dodatkowe

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią poniżej 2000 widzówopłata jednorazowa10 000 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 2000 widzów1 godz.20 000 zł
1.Sala konferencyjna mała1 godz.65 zł
2.Sala konferencyjna duża1 godz.135 zł
1.Dyżurny elektryk1 godz.135 zł
2.Udostępnienie nagłośnienia1 godz.135 zł
3.Udostępnienie telebimów i tablic wyników1 godz.135 zł
4.Sprzątanie obiektu po wydarzeniu i wywóz odpadów komunalnych1 godz.2000 zł
5.Udostępnienie miejsca magazynowego – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.28 zł
6.Udostępnienie miejsca pod stoisko – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.22zł
7.Szatnia / garderoba1 godz.17 zł
8.Udopstępnienie krzesła systemowego1 szt.8 zł

* 1. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”
** 2. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

X