ARENA "JASKÓŁKA" TARNÓW

WYSOKOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT

Cele sportowe

1 godzina
  • boisko - 650,00 zł
  • wraz z widownią - 1250,00 zł

Gr. Seniorzy *

1 godzina
  • boisko - 260,00 zł
  • wraz z widownią - 470,00 zł

inne grupy **

1 godzina
  • boisko - 210,00 zł
  • wraz z widownią - 310,00 zł

inne cele

1 godzina
  • boisko - 1050,00 zł
  • wraz z widownią - 1550,00

Cele inne niż sportowo-rekreacyjne – opłata jednorazowa

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 1000 – 2000 widzów3 100 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 2000 – 3000 widzów6 200 zł
3.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 3000 – 4000 widzów9 200 zł
4.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 4000 widzów15 400 zł

Cele sportowo-rekreacyjne – opłata jednorazowa

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 1000 – 2000 widzów2 100 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 2000 – 3000 widzów4 200 zł
3.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 3000 – 4000 widzów6 200 zł
4.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 4000 widzów10 200 zł
3.Udostępnienie boiska na cele treningowe320 zł/godz.

Cele sportowo-rekreacyjne – opłata jednorazowa *

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 1000 – 2000 widzów1 600 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 2000 – 3000 widzów3 100 zł
3.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 3000 – 4000 widzów4 600 zł
4.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 4000 widzów7 200 zł

* 1. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy” oraz dla działających w innej formie prawnej klubów sportowych z terenu Gminy Miasta Tarnowa i biorących udział w rozgrywkach dwóch pierwszych klas rozgrywkowych szczebla centralnego
** 2. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Dodatkowe opłaty

Najem pomieszczeń i świadczenia dodatkowe

1.Sala konferencyjna mała1 godz.75 zł
2.Sala konferencyjna duża1 godz.160 zł
1.Dyżurny elektryk1 godz.160 zł
2.Udostępnienie nagłośnienia1 godz.150 zł
3.Udostępnienie telebimów i tablic wyników1 godz.210 zł
4.Sprzątanie obiektu po wydarzeniu i wywóz odpadów komunalnych 2300 zł
5.Udostępnienie miejsca magazynowego – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.32 zł
6.Udostępnienie miejsca pod stoisko – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.27 zł
7.Szatnia / garderoba1 godz.21 zł
8.Udostępnienie krzesła systemowego1 szt.9 zł
8.Udostępnienie istniejącego systemu podwieszania 1100 zł
Skip to content