ARENA "JASKÓŁKA" TARNÓW

WYSOKOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT

Cele sportowe

1 godzina
  • boisko - 600,00 zł
  • wraz z widownią - 1200,00 zł

Gr. Seniorzy *

1 godzina
  • boisko - 250,00 zł
  • wraz z widownią - 450,00 zł

inne grupy **

1 godzina
  • boisko - 200,00 zł
  • wraz z widownią - 300,00 zł

inne cele

1 godzina
  • boisko - 1000,00 zł
  • wraz z widownią - 1500,00

Cele inne niż sportowo-rekreacyjne – opłata jednorazowa

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 1000 – 2000 widzów3 000 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 2000 – 3000 widzów6 000 zł
3.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 3000 – 4000 widzów9 000 zł
4.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 4000 widzów15 000 zł

Cele sportowo-rekreacyjne – opłata jednorazowa

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 1000 – 2000 widzów2 000 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 2000 – 3000 widzów4 000 zł
3.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 3000 – 4000 widzów6 000 zł
4.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 4000 widzów10 000 zł
3.Udostępnienie boiska na cele treningowe300 zł/godz.

Cele sportowo-rekreacyjne – opłata jednorazowa *

1.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 1000 – 2000 widzów1 500 zł
2.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 2000 – 3000 widzów3 000 zł
3.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią 3000 – 4000 widzów4 500 zł
4.Dopłata do udostępnienia boiska wraz z widownią powyżej 4000 widzów7 000 zł

* 1. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy” oraz dla działających w innej formie prawnej klubów sportowych z terenu Gminy Miasta Tarnowa i biorących udział w rozgrywkach dwóch pierwszych klas rozgrywkowych szczebla centralnego
** 2. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Dodatkowe opłaty

Najem pomieszczeń i świadczenia dodatkowe

1.Sala konferencyjna mała1 godz.70 zł
2.Sala konferencyjna duża1 godz.150 zł
1.Dyżurny elektryk1 godz.150 zł
2.Udostępnienie nagłośnienia1 godz.140 zł
3.Udostępnienie telebimów i tablic wyników1 godz.200 zł
4.Sprzątanie obiektu po wydarzeniu i wywóz odpadów komunalnych1 godz.2200 zł
5.Udostępnienie miejsca magazynowego – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.30 zł
6.Udostępnienie miejsca pod stoisko – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.25 zł
7.Szatnia / garderoba1 godz.20 zł
8.Udopstępnienie krzesła systemowego1 szt.8 zł
8.Udostępnienie istniejącego systemu podwieszania 1000 zł
X