ARENA "JASKÓŁKA" TARNÓW

WYSOKOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT

Cele sportowe

1 godzina
  • boisko - 300,00 zł
  • wraz z widownią - 500,00

Gr. Seniorzy *

1 godzina
  • boisko - 200,00 zł
  • wraz z widownią - 350,00

inne grupy **

1 godzina
  • boisko - 150,00 zł
  • wraz z widownią - 250,00

inne cele

1 godzina
  • boisko - 600,00 zł
  • wraz z widownią - 900,00

Dodatkowe usługi

Najem pomieszczeń i świadczenia dodatkowe

1.Sala konferencyjna mała1 godz.60 zł
2.Sala konferencyjna duża1 godz.125 zł
1.Dyżurny elektryk1 godz.125 zł
2.Udostępnienie nagłośnienia1 godz.125 zł
3.Udostępnienie telebimów i tablic wyników1 godz.125 zł
4.Sprzątanie obiektu po wydarzeniu i wywóz odpadów komunalnychryczałt1850zł
5.Udostępnienie miejsca magazynowego – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.25 zł
6.Udostępnienie miejsca pod stoisko – 1 m²/1 godzinę zegarową1 godz.20zł
7.Szatnia / garderoba1 godz.15 zł

* 1. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”
** 2. Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Powiększanie czcionki
Kontrast
X