Za korzystanie z gabinetu fizjoterapii za każdy zabieg osobno:

 

Dla klientów indywidualnych

Nazwa zabiegu
Czas
Wysokość opłat (w tym VAT 8%)
Wysokość opłat zwolnionych z VAT (art. 43 ust.19 lit. C ustawy) 

Konsultacja fizjoterapeutyczna

1,5 h – 2h

100,00 zł

Indywidualna praca z pacjentem

1h – 1,5 h

80,00 zł

Indywidualna praca z pacjentem – pakiet 5x

1h – 1,5 h x 5

320,00 zł

Masaż całościowy

1h

100,00 zł

Masaż częściowy

20 – 30 min

50,00 zł

Ćwiczenia na platformie Alfa, Telko, Pablo

50 min

40,00 zł

Ćwiczenia czynne

50 min

50,00 zł

Masaż podwodny

30 min

30,00 zł

Kąpiel perełkowa

30 min

30,00zł

Wirówka kończyn dolnych i górnych

15 min

20,00 zł

Laser wysokoenergetyczny

wg zaleceń

20,00 zł

Krioterapia miejscowa

wg zaleceń

10,00 zł

Laser

wg zaleceń

8,00 zł

Elektroterapia do 20 minut

wg zaleceń

8,00 zł

Ultradźwięki

wg zaleceń

8,00 zł

Taping medyczny „S”

do 40 cm

20,00 zł

Taping medyczny” L”

powyżej 40cm

30,00 zł

Dla posiadaczy ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny, Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium, Karty Tarnowskiego Seniora oraz zorganizowanych grup członków stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa od każdej osoby:

Dla posiadaczy ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny, Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium, Karty Tarnowskiego Seniora oraz zorganizowanych grup członków stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa od każdej osoby
Czas
Wysokość opłat (w tym VAT 8%)
Wysokość opłat zwolnionych z VAT (art. 43 ust.19 lit. C ustawy)

Konsultacja fizjoterapeutyczna

1,5 h – 2h

80,00 zł

Indywidualna praca z pacjentem

1h – 1,5 h

70,00 zł

Indywidualna praca z pacjentem – pakiet 5x

1h – 1,5 h x 5

280,00zł

Masaż całościowy

1h

80,00 zł

Masaż częściowy

20 – 30 min

40,00 zł

Ćwiczenia na platformie Alfa, Telko, Pablo

50 min

30,00 zł

Ćwiczenia czynne

50 min

40,00 zł

Masaż podwodny

30 min

20,00 zł

Kąpiel perełkowa

30 min

20,00 zł

Wirówka kończyn dolnych i górnych

15 min

15,00 zł

Laser wysokoenergetyczny

wg zaleceń

15,00 zł

Krioterapia miejscowa

wg zaleceń

8,00 zł

Laser

wg zaleceń

6,00 zł

Elektroterapia do 20 minut

wg zaleceń

6,00 zł

Ultradźwięki

wg zaleceń

6,00 zł

Taping medyczny „S”

do 40 cm

15,00 zł

Taping medyczny” L”

powyżej 40cm

20,00 zł

Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla członków stowarzyszeń i fundacji sportowych osób niepełnosprawnych od każdej osoby:

Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członków stowarzyszeń i fundacji sportowych osób niepełnosprawnych od każdej osoby
Czas
Wysokość opłat (w tym VAT 8%)
Wysokość opłat zwolnionych z VAT (art. 43 ust.19 lit. C ustawy)

Konsultacja fizjoterapeutyczna

1,5 h – 2h

50,00 zł

Indywidualna praca z pacjentem

1h – 1,5 h

50,00 zł

Indywidualna praca z pacjentem – pakiet 5x

1h – 1,5 h x 5

200,00zł

Masaż całościowy

1h

50,00 zł

Masaż częściowy

20 min – 30

min

25,00 zł

Ćwiczenia na platformie Alfa, Telko, Pablo

50 min

20,00 zł

Ćwiczenia czynne

50 min

30,00 zł

Masaż podwodny

30 min

15,00 zł

Kąpiel perełkowa

30 min

15,00 zł

Wirówka kończyn dolnych i górnych

15 min

10,00 zł

Laser wysokoenergetyczny

wg zaleceń

10,00 zł

Krioterapia miejscowa

wg zaleceń

6,00 zł

Laser

wg zaleceń

4,00 zł

Elektroterapia do 20 minut

wg zaleceń

4,00 zł

Ultradźwięki

wg zaleceń

4,00 zł

Taping medyczny „S”

do 40 cm

10,00 zł

Taping medyczny” L”

powyżej 40cm

15,00 zł

Opłaty ulgowe dotyczą:
1. Dzieci, młodzież i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

X